• slide image
  • slide image
  • slide image
  • slide image

CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ MỸ

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ ( gọi tắt là “PMC”) là công ty chuyên về đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật lớn của Thành phố.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Mỹ

Tin Tức & Sự Kiện