Ban Lãnh Đạo

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển

 Công ty được thành lập năm 2003 với tên là Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ với mục đích thực hiện đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ theo hình thức “Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao” (B.O.T). Trong suốt hơn 11 năm hình thành và phát triển để đáp ứng được yêu cầu phát triển đầu tư mở rộng các dự án khác, đến năm 2010 công ty chuyển tên thành Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Mỹ (sau đây được gọi tắt là “PMC”) với các thông tin như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phú Mỹ

- Tên tiếng Anh: Phu My Construction Investment Corporation

- Trụ sở : 28-30 Lam Sơn, Phường 6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

- Điện thoại: 08.35515314                       Fax: 08.35515316

- Website: www.pmgroup.vn

- Đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Thành Thái

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0303060287 do Sở kế hoạch đầu tư cấp lần đầu ngày 10/09/2003 và thay đổi lần 7 ngày 20/12/2010.

- Vốn điều lệ: 745.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi năm tỷ đồng).

- Các cổ đông sáng lập:

  • Tổng công ty xây dựng Hà Nội

  • Công ty đầu tư và phát triển xây dựng INVESTCO

  • Công ty cổ phần bê tông 620 – Châu Thới

  • Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thanh Danh

  • Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

 

- Sứ mệnh: luôn ứng dụng các hiệu quả công nghệ xây dựng cơ sở hạ tầng tiên tiến để mang đến cho người dân Việt Nam những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.

               - Tầm nhìn: luôn là một trong những tập đoàn số một tại Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao thông. Có khả năng vươn ra thị trường Đông Nam Á, đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn xây dựng lớn trong khu vực.Các tin khác