Sản Phẩm

  • DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI VÀNH ĐAI ĐÔNG – XA LỘ HÀ NỘI

    • ĐƯỜNG BÌNH THÁI – VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • ĐƯỜNG BÌNH THÁI – VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

+DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI VÀNH ĐAI ĐÔNG – XA LỘ HÀ NỘI (ĐƯỜNG BÌNH THÁI – VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG), QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

     1.Địa điểm xây dựng

         + Điểm đầu tuyến (km0+000): bắt đầu từ vị trí km10+040,51 trên tuyến đường vành đai phía đông tiếp nối với dự án BOT cầu Rạch Chiếc, tuyến đi qua ngã ba giao với đường vào khu công nghệ cao, qua khu công nghiệp dệt Phong Phú, khu nghĩa trang ngang qua khu công nghiệp dệt Phong Phú.

        + Điểm cuối tuyến (km3+820): qua xa lộ Hà Nội cách tim xa lộ Hà Nội 450m, dọc theo tim đường ống nước D2000, tiếp nối với dự án Bình Thái – Gò Dưa.

          + Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 3,82km (chưa kể chiều dài vuốt nối thiết kế các nút giao).

     2.Quy mô dự án

           Toàn tuyến nằm trên khu vực nội thị Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn tuyến phù hợp với tiêu chuẩn của dự án đường vành đai phía đông từ cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc.

            *Phần đường

                 + Đường nối vành đai đông đến ngã tư Bình Thái là đường phố chính cấp I. Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

                 +Tốc độ thiết kế: 80km/h.

                 +Bán kính cong nằm nhỏ nhất Rmin=250m.

                 +Bán kính cong đứng lồi nhỏ nhất Rmin=4500m.

                 +Bán kinh cong đứng lõm nhỏ nhất Rmin=3000m.

                 +Độ dốc dọc lớn nhất là imax = 5%.

                 +Tốc độ thiết kế tại nút giao 40km/h.

                 +Bán kính rẽ xe nhỏ nhất Rmin=45m.

                 +Chiều rộng mặt cắt ngang đường B=67m.

                 +Hệ thống thoát nước.

                 +Chiếu sáng cây xanh.

                 +Hào kỹ thuật.

                 +Tuynel ngang.

                 +An toàn giao thông.

             *Nút giao

               Bao gồm:

- 04 nút giao đồng mức dùng đèn tín hiệu kết hợp đảo dẫn hướng là nút giao với đường vào khu công nghệ cao, nút giao với đường Dương Đình Hội, nút giao với đướng Tăng Nhơn Phú, nút giao đường số 79.

 - 01 nút giao khác mức loại hoa thị hoàn chỉnh tại xa lộ Hà Nội.

- Cầu Đường Xuồng tại km0+788

- Sơ đồ kết cấu nhịp 5x33m; tổng chiều dài 171,3m.

- Dầm I BTCTDUL 33m, cao 1,65m.

- Mặt cắt ngang 8 dầm.

- Mố cầu dạng tường BTCT đổ tại chỗ, trên nền móng cọc khoan nhồi D1200.

- Trụ cầu dạng tường BTCT đổ tại chỗ, trên nền móng cọc khoan nhồi D1200.

      3.Các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường phố, quảng trường đô thị 20TCN 104-83.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104:2007.

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-2005.

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06.

- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu 22TCN 262-2000.

- Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN 237-01.

- Tiêu chuẩn công trình giao thông trong vùng có động đất 22TCN 221-95.

- Thiết kế công trình chịu động đất TCXDVN 375-2006.

- Tham khảo AASHTO-1996 của Mỹ và quy trình thiết kế cầu cống theo TTGH 1979 của Bộ GTVT.

- Các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khác hiện hành.

        4.Tổng mức đầu tư

+ Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 cho Dự án (chưa kể lãi vay và lãi bảo toàn vốn trong thời gian xây dựng) là 1.086,940 tỷ đồng (tính năm 2008). Dự kiến hiện nay tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

 + Tổng vốn đầu tư trên chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Chi phí mặt bằng sẽ được lập thành một dự án độc lập riêng được nhà nước trực tiếp thực hiện. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các thủ tục triển khai dự án độc lập về giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm thành phố.

 

 

Dự án khác