Tin Tức

Thỏa Thuận hợp tác đầu tư giữa PMC và ACB

Ngày Đăng : 20/04/2016 - 11:01 AM

Được sự bảo lãnh của Nhà nước, cộng với tiêu chí chọn nhà thầu, PMC đã được các ngân hàng nước ngoài cho vay với lãi suất ưu đãi. Những công trình giao thông có chất lượng quốc tế theo hình thức BOT như cầu Phú Mỹ, cầu Sài Gòn 2, Hầm đường bộ đèo Cả v..v… Một số các hợp tác chiến lược trong lĩnh vực tài chính, tín dụng:

 

 


PMC đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ ACB (ACBS và ACBC). Theo đó ACBS, ACBC sẽ là đơn vị tư vấn cho PMC về các hoạt động tài chính liên quan hoạt động kinh doanh đầu tư của PMC, bao gồm việc cơ cấu tài chính, thu xếp vốn cho các dự án đầu tư, quản lý vốn đầu tư, cũng như các hoạt động khác của PMC liên quan đến thị trường tài chính.

Cụ thể: ACBS, ACBC sẽ thực hiện các dịch vụ tư vấn cho PMC như: Tư vấn tái cấu trúc tài chính; Xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể trong giai đoạn 3 năm đến 5 năm tới.Các tin khác